Team TSK

646th 100pts
Members
Vyshak
GentlePsycho
thaya.govzig2101
ranjithrj23
mechboy
Challenge Category Value Solver Time
Sanity Check Warmup 100 thaya.govzig2101